Family of den Bakker, [Living] and Kentie, [Living]

Families

Married Husband den Bakker, [Living] ( * + ... )
Married Wife Kentie, [Living] ( * + ... )
  Children
Name Birth Date Death Date
den Bakker, [Living]
den Bakker, [Living]
den Bakker, [Living]
den Bakker, [Living]