Jaarsveld BS Geboorte 1832 16-19

References

  1. Akte 1832-16
    1. Birth, Kentie, Jan
    2. Kentie, Jan