Jaarsveld BS Overlijden 1854 12-19

References

  1. Akte 1854-15
    1. Death, Kentie, Jan
    2. Kentie, Jan