Rotterdam BS Overlijden 1931 201-204 (elders overleden)