's-Hertogenbosch BS Overlijden 1948 281-288

References

  1. Akte 1948-288
    1. Viveen
    2. Death, Viveen