's-Hertogenbosch BS Overlijden 1916 113-120

References

  1. Akte 1916-119
    1. Kentie
    2. Death, Kentie