Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA

Latitude N40.754722
Longitude W111.8925
City Salt Lake City
County Salt Lake County
State/ Province Utah
Country USA
 
Enclosed By
Salt Lake County
 
Place Encloses

Place Map